પશ્ચીમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ૯૫- ઉતર બેનગાવ વિધાનસભા સીટમાં પ્રચાર-પ્રસાર કાર્યમાં રવાના પ્રદેશ ભાજપ યુવા કારોબારી સભ્ય ગૌતમ ગોસ્વામી

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button