કાલુપુર સ્વામિનારાયણ મંદિરનો મહત્વનો નિર્ણય : સંપ્રદાયના 23 મંદિરો અનિશ્ચિત મુદત માટે બંધ રહેશે

અમદાવાદ : ગુજરાતમાં કોરોનાના કેસ દિવસે ન વધે એટલા રાતે અને રાતે ન વધે એટલા દિવસે વધી રહ્યા છે ત્યારે હવે કોરોનાને લઈ સ્વામિનારાયણ સંપ્રાયે મોટો નિર્ણય લીધો છે. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના ભક્તો માટે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. અમદાવાદ શહેરમાં આવેલ કાળુપુર સ્વામિનારાયણ મંદિર દ્વારા મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

કાલુપુર સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયએ નિર્ણય લીધો છે કે, સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના 23 મંદિરો બંધ રેહશે. કોરોનાની સ્થિતિને જોતા મંદિર પ્રશાસને આ નિર્ણય લીધો. અનિશ્ચિત મુદત સુધી મંદિર બંધ રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે અને ભક્તોને ઘરેથી જ ભક્તિ કરવાની અપીલ કરવામાં આવી છે.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button