રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલ બ્લડ બેન્કમાં તમામ બ્લડ ગ્રુપની જરૂરીયાત

18 થી 45 વર્ષની વય જુથનાં લોકો,રસી મુકાવ્યા પૂર્વે અચૂક રક્તદાન કરે

વિનંતી

રાજકોટની સિવિલ હોસ્પિટલ,બાળકોની હોસ્પિટલમાં સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રના દર્દીઓ,થેલેસેમિયા પીડિત બાળકો નિઃશુલ્ક સારવાર માટે આવે છે.હાલમાં સિવિલ હોસ્પિટલમાં તમામ પ્રકારનાં બ્લડ ગ્રુપની જરૂરિયાત છે.
સિવિલ હોસ્પિટલ બ્લડ બેન્ક,નવી ઓપીડી બિલ્ડીંગ,રાજકોટ ખાતે સવારે 9 થી સાંજનાં 8 સુધી રક્તદાન કરી માનવ જીંદગીઓ બચાવવા વિનંતી છે.
સંસ્થાઓ,સોસાયટીઓ, સેવાભાવીઓ તાત્કાલિક રક્તદાન કૅમ્પ નું પણ આયોજન કરે તો બ્લડ બેન્ક આપનાં સ્થળેથી રક્તદાન સ્વીકારવા આવશે,નાનો કેમ્પ હશે તો પણ થઈ શકશે.

વિશેષ માહિતી : 9898613267

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button