દિલીપ કોરાટ તથા એડવોકેટ આર.ડી.વોરા સહિતના આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગઈકાલે ગુન્હો દાખલ કરવામાં આવ્યો

તાજેતરમાં બ્રહ્મસમજના બે નવયુવાન કમલેશભાઈ તથા અંકિતભાઈ ના આપઘાત પ્રકરણમાં રાજ્યસભાના સાંસદ શ્રી રામભાઈ મોકરિયા તથા સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ બ્રહ્મસમજના પ્રમુખ પંકજ ભાઈ રાવલની ધારદાર રજુઆત,

તાલુકા પોલીસ સ્ટેસનમાં જમીન મકાન લેવેચ કરતો દિલીપ કોરાટ તથા એડવોકેટ આર.ડી.વોરા સહિતના આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગઈકાલે ગુન્હો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button