રાજકોટની કેન્સર કોવિડ હોસ્પિટલમાં સ્ટાફની તમામ વ્યક્તિ સારવારમાં ધ્યાન આપે છે

મજબૂત મનોબળ અને શ્રેષ્ઠ સારવારથી કોરોનાને મહાત આપતા રાજકોટના ઉષાબેન ભટ્ટ
૦૦૦૦૦
રાજકોટની કેન્સર કોવિડ હોસ્પિટલમાં કોરોનાના દર્દીઓ શ્રેષ્ઠ સારવાર મેળવી તબીબો અને સ્ટાફની અવિરત સેવા અને દર્દીના મજબૂત મનોબળ થકી સાજા થઇ રહ્યા છે.
રાજકોટના કાલાવડ રોડ પર રહેતા ઉષાબેન દીલીપભાઈ ભટ્ટ અઠવાડિયા પહેલા કોરોનાનું સંક્રમણમાં વધારે તકલીફ જણાતા સૌપ્રથમ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર આપવામાં આવી હતી. તબિયતમાં થોડો સુધારો થતાં સમરસ અને બાદમાં કેન્સર કોવિડ હોસ્પિટલ ખાતે સંપૂર્ણ સારવાર મળી જતા તેઓ કોરોના મુક્ત થતાં તેમણે કેન્સર હોસ્પિટલના તબીબો અને સ્ટાફનો આભાર માન્યો હતો.
ઉષાબેનએ જણાવ્યું હતું કે, કેન્સર કોવિડ હોસ્પિટલમાં નિયમિત તપાસ કરવામાં આવે છે. સ્ટાફની દરેક વ્યક્તિ દર્દીની સારવારમાં પૂરતું ધ્યાન આપે છે. હોસ્પિટલમાં સારી સારવાર મળી જતા અને તેમની તબિયત સારી થઈ જતા આજે તેમને હોસ્પિટલના સ્ટાફ દ્વારા પરિવારના માહોલમાં સ્વગૃહે જવા રજા આપવામાં આવી હતી.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button